Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Sosyal Bilimlerde Araştirma Yöntemleri

Sunuş i Prof. Dr. Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU Doç. Dr. Ümit ALNIAÇIK SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (SPSS UYGULAMALI) Bu çalışma Allah-u Ekber dağlarında, Çanakkale de, Sakarya da, Dumlupınar da bizler

   EMBED

 • Rating

 • Date

  May 2018
 • Size

  80.3KB
 • Views

  5,442
 • Categories


Share

Transcript

Sunuş i Prof. Dr. Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU Doç. Dr. Ümit ALNIAÇIK SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (SPSS UYGULAMALI) Bu çalışma Allah-u Ekber dağlarında, Çanakkale de, Sakarya da, Dumlupınar da bizler için kanını döken gazilerimizin, canını veren şehitlerimizin aziz hatıralarına ithaf edilmiş ve onların torunlarına borçlu olduğumuzun bir ifadesi olarak sunulmuştur. Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş BEŞİNCİ BASKI İstanbul ii SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yayın No : 3463 İşletme-Ekonomi Dizisi : Baskı Ekim 2014 İSTANBUL 5. Baskı Aralık 2016 İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Baskı - Cilt Kapak Tasarım : Beta Basım A.Ş. : Yazın Basın Yayın Matbaacılık Trz. Tic. Ltd. Şti. (Sertifika No: 12028) İkitelli Çevre Sanayi Sitesi 8. Blok No: Başakşehir/İSTANBUL : Evren Kayhan Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. (Sertifika No ) Narlıbahçe Sokak Damga Binası No: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212) Sunuş iii SUNUŞ Bilimsel Araştırma Yöntemleri başlığı ile sunulan bu çalışmanın hazırlanmasının iki önemli nedeni vardır. Birinci neden, yıllardan beri, başlangıçta Pazarlama Araştırmaları, sonraki yıllarda Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri adı altında hem lisans hem de yüksek lisans ve doktora derslerinde genç arkadaşların karşılaştıkları zorlukları aşmalarında onlara daha fazla yardımcı nasıl olabileceğimi düşünmektir. İkinci neden araştırmanın bir ölçüde deneyim istemesi nedeniyle, deneyimlerimi onlarla paylaşma arzusudur. Genç araştırmacılar, gerçekten iyi niyetle çalışma arzusu taşımalarına karşın, araştırmayı ele alıp sonuçlandırmada ciddi sorunlar yaşamakta, bazen de jüri önünden geri dönmektedirler. Diğer yandan, araştırma yöntemlerini gerektiği gibi özümleyememiş olanlara danışman öğretim üyeleri, zamanlarının büyük bölümünü onlara yöntemle ilgili bilgi sunmak için harcamakta, asıl konulara zamanları kalmamaktadır. Bu olumsuzlukların tek suçlusu elbette ki sadece onlar değildir. Öğretim üyeleri olarak bizlerin de eksiklikleri vardır. Bu çalışmayı yapmak için, başta bizlerin aynı çağlardaki eksikliklerimizi göz önüne getirerek işe başlandı. Daha sonra yazılan tezler, araştırma makaleleri, kongrelere sunulan bildiriler eleştirel bir bakış açısıyla incelendi ve ortak eksiklik ve yanlışlıklar belirlendi. Bundan sonra en yalın anlatımla, genç arkadaşlara nasıl bir sunumla konu açıklanmalı diye düşünüldü ve çalışma ondan sonra kaleme alındı. Toplum bilimlerinde yapılan araştırmalarda genellikle şu alanlarda sorunlarla karşılaşıldığı görülmektedir: Araştırmacı gereksiz bir acelecilikle hareket etmekte ve bu yüzden teorik bilgi eksikliği ile yola çıkmaktadır. Araştırmanın teorik yapısının noksanlığı, uygulamaya da yansımaktadır. Konu seçmede sorunlar yaşanmaktadır. Araştırmanın amacı, cevap aranacak soru net bir biçimde ifade edilememektedir. Araştırmanın amacı ve problemi net olarak belirlenmediği için, hem teorik hem de uygulama için gereksiz olan bilgiler bir araya getirilmekte; bu da zihni bulandırmaktadır. iv SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Problem iyi tanımlanmadığı için model kurmada, hipotez oluşturmada, uygulama için bilgi toplamada ve doğru analiz yöntemlerini kullanmada hatalara düşülmektedir. Bu listeyi daha da uzatmak mümkündür. İşte bu zorlukları aşmada araştırmacılara yardımcı olmak için bu çalışma ele alınmıştır. İlk baskısından önce ders notu olarak kaleme alınmış ve öğrenciler tarafından anlaşılıp anlaşılmadığı test edilmiş ve gerekli düzeltmeler yapılmaya çalışılmıştır. Kitabın bu baskısı hazırlanırken, SPSS uygulamalarının okuyucular tarafından yeterince anlaşılamadığı görülmüş ve bu eksiklikleri gidermek için veri analizi ile ilgili bölüm yeniden yazılmıştır. Bir önceki baskıda yer verilmeyen aracı ve ılımlaştırıcı değişkenlerle regresyon analizi de bu bölüme eklenmiştir. Bu bölümün geliştirilmesinde meslektaşım Doç. Dr. Ümit Alnıaçık katkılarını sunmuştur. Bu çalışmanın amacı, bilimsel çalışma yapanlara sadece yazma, tekniklerini tanıtmak ve kaynak gösterme yöntemlerini açıklamak değildir. Bu konulara ilişkin birçok özgün yapıt vardır 1. Bu çalışmanın üzerinde duracağı asıl konu, bilimsel araştırma sürecini ve bu süreçte yürütülmesi gereken bilimsel faaliyetleri açıklamak ve bunlarla ilgili olarak olabildiğince örnekler sunmaktır. Öğrenciliğim ve akademik hayatımda oldukça şanslı olduğumu ifade etmeliyim. En büyük şansım, öğrenciliğimin her dönem ve düzeyinde çok iyi öğretmen ve hocalardan eğitim ve öğrenim görmüş olmamdır. Her birinden çok farklı şeyler aldım; kiminden disiplini, kiminden öğretme ve açıklama yöntemlerini, kiminden de araştırma ve bilimsel bakış açısını öğrendim. Bir akademisyen için, bundan daha büyük bir şansın olabileceğini düşünemiyorum. Akademik hayatımın başlangıç noktasında, Akademi Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Yazıcı hocanın hem yönetim hem de akademik yol gösterici yardımlarını ömrüm boyunca hep anacağım. Prof. Dr. Ali Sait Yüksel, Prof. Dr. İsmail Özaslan, Prof. Dr. A. Hayri Durmuş ve Prof. Fikret Öcal ilk akademik rehberlerim olmuşlardır. Doktora derslerimizi büyük bir özveri ile aksatmadan yürüten Uludağ Üniversitesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol İyibozkurt. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ruşen Keleş ve Prof. Dr. Cudi Tuncer Gürsoy hocalarımdan çok şeyler öğrendim. 1 Bu konularda şu yapıtlara bakılabilir: Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, 6. Baskı, Güzem Yayınevi İstanbul, Mehmet Yazıcı, Bilimsel Çalışma ve Yazma Yöntemleri, Marmara Üniversitesi İİBF Nihad Sayar Eğitim Vakfı Yayınları, İstanbul, 1995. Sunuş v Doktora Tez Danışmanlığımı üstlenen rahmetli Prof. Dr. Mehmet Oluç ve tezimi birlikte hazırladığımız, bana sabırla yol gösteren, emeğini esirgemeyen Prof. Dr. Muhittin Karabulut hocalarım olmasaydı, bu aşamaları geçemezdim. Hepsine minnet ve şükran borçluyum. Akademiden İ.İ.B. Fakültesine dönüştüğümüzde ilk dekanımız olan Prof. Dr. Halil Seyidoğlu nun cesaret verici tutumu ve yardımları oldu. Rotasyonla Fakültemizde görev alan İ.Ü. İşletme Fakültesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Ercan ve İktisat fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Genceli nin de büyük yardımlarını gördüm. Ayrıca; Prof. Dr. Kemal Kurtuluş, Prof. Dr. Birol Tenekecioğlu, Prof. Dr. Yavuz Odabaşı, Prof.Dr. Engin Okyay, Prof. Dr. Aykut Şireli, Prof. Dr. Mehmet Karafakioğlu, Rahmetli Prof. Dr. İlhan Cemalcılar, Prof. Dr. Tunç Erem, Prof. Dr. Tuncay Kocamaz, Prof. Dr. Tuncer Tokol, Prof. Dr. Tunçtan Baltacıoğlu, Prof. Dr. Ömer Baybars Tek, Prof. Dr. İsmet Mucuk, Prof. Dr. Alptekin Günel, Prof.Dr. Ersan Bocutoğlu, Prof. Dr. Atilla Kesim ve daha pek çok hocadan yararlandım. İlkokul öğretmenlerimden İsmail Uzun, Mehmet Gümüştaş, Fuat Özdemir; Ortaokul öğretmenlerimden şair Nabi Üçüncü, Mustafa Sarıcalı; Lise öğretmenlerimden Kemal Ülker, Sebahat Ülker, Belkıs Topkara; İlhan Duman; Zühtü Ellezoğlu, Ali Özdemir, İsmet Savaşkan ve isimlerini sayamayacağım daha niceleri bana rehber olmuşlardır. Hepsine minnet ve teşekkür borçluyum. Çalışmanın birinci bölümünde bilimle ilgili kimi kavramlara, ikinci bölümde araştırma sürecinde yürütülmesi gereken faaliyetlerin listesine yer verilmiştir. Ayrıca, metin kısmının giriş bölümünde yürütülmesi gereken faaliyetler bu bölümde açıklanmıştır. Üçüncü bölüm araştırma yöntemini açıklamaya ayrılmıştır. Problemin tanımı, model ve varsayımlar bu bölümde ele alınmıştır. Dördüncü bölüm bilgi toplamaya, beşinci bölüm örneklemeye ayrılmıştır. Altıncı bölüm nitel araştırmaları kısaca tanıtmaya, yedinci ve sekizinci bölüm veri analizini açıklamaya, dokuzuncu bölüm araştırmanın biçimsel yapısına ayrılmıştır. Bu çalışma her türlü eleştiriye açıktır ve eleştirilerden büyük mutluluk duyulacaktır. Gelişmenin itici gücünün eleştiri olduğuna inanılmaktadır. Çalışmada güzel ve doğru ne varsa yukarıda isimlerini saydığım ve sayamadığım hocalarıma, hatalı ve eksik olanlarsa, yazarlara aittir. Prof.Dr. Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU Yahya Kaptan / Kocaeli 2016 vi SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Ümit Alnıaçık ın Önsözü Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri kitabının bugünkü haline gelmesi hocam Prof.Dr. Ahmet Hamdi İslamoğlu nun uzun yıllar süren çabaları neticesinde olmuştur. Bu çalışmanın ilk hali sayılabilecek araştırma yöntemleri ders notları ile 1997 yılında öğrenci iken tanıştıktan sonra, zaman içinde kitap olarak basılmasına ve sonraki gelişmelere tanıklık ettim. Kitabın üçüncü baskısında SPSS uygulamalı veri analizi kısmının gözden geçirilmesi ve genişletilmesi konusunda Hoca mdan gelen nazik davet beni onurlandırdı. Yoğun bir çalışmadan sonra, 2013 yılında üçüncü baskısını yaptığımız Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri kitabının hem lisans, hem de lisans üstü programlarda öğrenim gören öğrencilere ve araştırmacılara katkı sağladığını çeşitli geri bildirimler vasıtasıyla görmek bizleri çok mutlu etti. Yine, aldığımız geri bildirimler doğrultusunda, bir önceki baskıda yer veremediğimiz Aracı (Mediator) ve Ilımlaştırıcı (Moderator) analizlerini de eklemek suretiyle bu baskıda SPSS uygulamalı veri analizi kısmını genişletmeye devam ettik. Şüphesiz ki halen eksiklerimiz vardır. Okuyucularımızdan gelecek eleştiriler, öneriler ve diğer geri bildirimler bu eseri daha da iyi hale getirme konusunda bizim en büyük yardımcımız olacaktır. Bu günlere gelebilmemde pek çok kişinin emeği, desteği ve katkıları oldu. Her şeyden önce, sevgili annem ve babama teşekkür borçluyum. Onlar olmasa, bu gün burada olamazdım. İlkokul öğretmenim Neriman Özdemir den başlayarak, eğitimimin her aşamasında katkısı olan tüm öğretmenlerimi de saygı ve şükranla anıyorum. Kocaeli Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümündeki öğrenciliğimden itibaren, yüksek lisans ve doktora öğrenimim boyunca bana katkı sağlayan, yol gösteren, bu günlere gelmemde emeği olan tüm hocalarıma şükranlarımı sunarım. Bunlar arasında özellikle pazarlama disiplinini bana tanıtan, sevdiren hocam Prof.Dr. Ahmet Hamdi İslamoğlu ve doktora tez danışmanım Prof.Dr. Cengiz Yılmaz ın üzerimde çok büyük emekleri vardır, haklarını ödeyemem. Ayrıca hem akademik hem de yönetsel yol göstericilikleri için Dekanımız Prof.Dr. Selman Aziz Erden e, YTÜ, İİBF Dekanı Prof.Dr. Kenan Aydın a, hocalarım İTÜ den Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, GTÜ den Prof.Dr. Gökhan Özer, Prof.Dr. Oya Erdil, Prof. Dr. Halit Keskin ve Okan Üniversitesi nden Prof.Dr. Vasfi Eldem e teşekkürü borç bilirim. Baskıdan önce kitabı büyük bir hassasiyetle kelime kelime okuyarak, yazım ve dilbilgisi hatalarından arındırmamıza yardımcı olan dostum ve meslektaşım Yrd. Önsöz vii Doç.Dr. Ferdi Bişkin e, yapıcı geri bildirimleri ve önerileri için Yrd.Doç.Dr. Fatih KOÇ ve Yrd.Doç.Dr. Volkan ÖZBEK e şükranlarını sunuyorum. Yoğun bir çalışma sonucunda ortaya çıkmış olan bu kitabın beşinci baskısını da gerçekleştiren Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. nin titiz çalışanlarına ve özellikle de Seyhan Satar beyefendiye de müteşekkirim. Teşekkürlerin en büyüğünü ise sevgili eşim Esra, kızım Ecem Naz ve oğlum Burak Ediz e ayırdım. Bu çalışmayı onlara ithaf ediyorum. Onların sevgisi ve gösterdikleri sabrın değeri hiçbir şeyle ölçülemez. Kitabın; bilimsel araştırma yapan, tez hazırlayan, bu konuya ilgi duyan tüm çevrelere faydalı olmasını diliyorum. Doç.Dr. Ümit ALNIAÇIK Umuttepe/ Kocaeli 2016 viii SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ İçindekiler ix İÇİNDEKİLER SUNUŞ... III I. Bölüm BİLİM VE BİLİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.0. GİRİŞ KAVRAM BİLİM VE FELSEFE POZİTİVİST SOSYAL BİLİM YORUMLAYICI SOSYAL BİLİM ELEŞTİREL SOSYAL BİLİM BİLİM NEDİR? BİLİMSEL YÖNTEM KURAM YASA KURAL İLKE SİSTEM (Dizge) SAV (Tez) VARSAYIM (Kabul) HİPOTEZ (Denence) AKSİYOM POSTULA YÖNTEM MANTIK DEĞİŞKEN VE PARAMETRE NEDEN, ETKİ VE İLİŞKİ OLGU ARAŞTIRMA TÜRLERİ... 39 x SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Konunun Ele Alınış Biçimine Göre Araştırma Türleri Yöntembilime Göre Araştırma Türleri Araştırmanın Amacına Göre Araştırma Türleri Sorgulama Yaklaşımına Göre Araştırma Türleri Ölçüm Sayısına Göre Araştırma Türleri Baz Alınan Zaman Periyoduna Göre Araştırma Türleri Kullanıcı Sayısına Göre Araştırma Türleri TOPLUM BİLİM ARAŞTIRMALARINDA KARŞILAŞILAN BAZI SORUNLAR II. Bölüm ARAŞTIRMA SÜRECİ 1.0. GİRİŞ KONU SEÇMEK KAYNAKLARA ULAŞMA ARAŞTIRMA SÜRECİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Kuramsal Yapı Araştırmanın Amacı Araştırmanın Sınırları Araştırmanın Yararı Araştırmanın Kısıtları ve Yargılanması BU BÖLÜMLE İLGİLİ SON ÖNERİLER III. Bölüm ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 1.0. GİRİŞ ARAŞTIRMA YÖNTEMİNİN EVRELERİ Araştırma Probleminin Tanımı Literatür Çalışması (Ön Araştırma) Araştırmanın Modeli Araştırmanın Varsayımları Araştırmanın Hipotezleri (Denenceleri) Hipotezlerin Sınanması İçindekiler xi IV. Bölüm BİLGİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ 1.0. GİRİŞ GEREKLİ BİLGİ TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ BİLGİ KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ BİLGİ TOPLAMA YÖNTEMİNİN SEÇİMİ Gözlem Yöntemi Deney Yöntemi Anket Yöntemi Anket Formunun Hazırlanması Anket Soruları Anketin Güvenilirliği ve Geçerliliği ÖLÇME VE ÖLÇEKLEME Nominal Ölçek Ordinal (Basit Sıralama) Ölçek İnterval (Aralıklı) Ölçek Sürekli Sıralama Ölçeği (Continuous Rating Scale) Rasyo (Oransal) Ölçek Boyutsal Ayırma Ölçeği Likert Ölçeği Toplumsal Uzaklık Ölçeği İkili Karşılaştırmalar Thurstone un Karşılaştırmalı Yargılar Yasası Sabit Toplamlı Ölçek Anlamsal Farklılık Ölçeği Stapel Ölçeği ÖLÇMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR SORU VE ÖLÇEKLERLE İLGİLİ KİMİ OLUMSUZ TUTUMLAR xii SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ V. Bölüm ÖRNEKLEME 1.0. GİRİŞ ANA KİTLENİN TANIMI ÖRNEKLEME ÇERÇEVESİ ÖRNEK BİREYLERİNİN BELİRLENMESİ ÖRNEKLEME YÖNTEMİ Tesadüfi Örnekleme Yöntemleri Basit Tesadüfi Örnekleme Zümrelere Göre Örnekleme Kümelere Göre Örnekleme Alanlara Göre Örnekleme Tesadüfi Olmayan Örnekleme Yöntemleri ÖRNEK BÜYÜKLÜĞÜNÜN BELİRLENMESİ Basit Tesadüfi Örneklemede Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi Standart Hatanın Belirli Bir Değerden Büyük Olmaması Hali Örnek Ortalaması İle Ana kitle Ortalaması Arasındaki Fark ÖRNEKLEME HATALARI VI. Bölüm NİTEL ARAŞTIRMALAR 1.0. GİRİŞ NİTEL ARAŞTIRMALARDA ARAŞTIRMA SÜRECİ Nitel Araştırmalarda Örnekleme Nitel Araştırmalarda Veri Toplama Mülakat Doküman İnceleme Örnek Olay İncelemesi Odak Grup Görüşmeleri Projektif Teknikler İçindekiler xiii 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR NİCEL ARAŞTIRMALAR NİTEL ARAŞTIRMALARLA DESTEKLENİR Mİ? VII. Bölüm VERİLERİN ANALİZE HAZIRLANMASI 1.0. GİRİŞ VERİLERİN HAZIRLANMASI SPSS PROGRAMININ TANITIMI Başlangıç Program Ana Penceresi ve Menüleri SPSS Program Menüleri File Menüsü Edit Menüsü View Menüsü Data Menüsü Transform Menüsü Analyze Menüsü Graph Menüsü Utilities Menüsü Window Menüsü Help Menüsü Veri Girişi Değişken Tanımlama Kategori Tanımlama Çıktı Penceresi (Output Window) Kod Yazım Penceresi (Syntax Window) VERİ SÜZME VERİ DÖNÜŞTÜRME Değişken Hesaplama Yeniden Kodlama (Veri Dönüştürme) ANALİZ ÖN KOŞULLARININ TEST EDİLMESİ xiv SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2.1. GİRİŞ GENEL KOŞULLAR Doğru Ölçme ve Kodlama Uç Değerlerden (Outliers) Arındırma Kayıp Değerleri (Missing Values) İnceleme Ölçek Düzeyi Tek Boyutluluk PARAMETRİK TESTLER İÇİN ÖNKOŞULLAR Normal Dağılıma Uygunluk Varyansların Homojenliği Ölçek Düzeyi Gözlemlerin Bağımsızlığı Tesadüfilik PARAMETRİK OLMAYAN TESTLER İÇİN ÖN KOŞULLAR Hücrelerdeki Gözlem Sayısı Gözlemlerin Bağımsızlığı TANIMLAYICI İSTATİSTİKLERİN HAZIRLANMASI FREKANS TABLOLARI ÇAPRAZ TABLOLAR GÜVENİLİRLİK ANALİZİ VIII. Bölüm VERİLERİN ANALİZİ 1.0. GİRİŞ PARAMETRİK TESTLER T TESTİ Tek Örneklem T Testi Bağımsız İki Örneklem T Testi Eşleştirilmiş İki Örneklem T Testi VARYANS ANALİZİ Tek-Yönlü Varyans Analizi Faktöriyel Varyans Analizi İçindekiler xv Çok Bağımlı Değişkenli Varyans Analizi Kovaryans Analizleri KORELASYON ANALİZİ İki Korelasyon Analizi Kısmi Korelasyon Analizi REGRESYON ANALİZİ Basit Doğrusal Regresyon Analizi Çoklu Regresyon Analizi Lojistik Regresyon Analizi Regresyonda Ilımlaştırıcı ve Aracı Değişken Analizleri SPSS Programında Ilımlaştırıcı (Moderator) Değişken Analizi SPSS Programında Aracı (Mediator) Değişken Analizi FAKTÖR ANALİZİ KÜMELEME ANALİZİ Hiyerarşik Kümeleme Analizi K Ortalamalar Kümeleme Analizi AYIRMA (DİSKRİMİNANT) ANALİZİ PARAMETRİK OLMAYAN TESTLER KİKARE TESTİ KOLMOGOROV-SMIRNOV TESTİ MANN-WHITNEY U TESTİ WILCOXON İŞARETLİ SIRA TESTİ KRUSKAL-WALLIS TESTİ SPEARMAN SIRA KORELASYONU IX. Bölüm ARAŞTIRMA RAPORUNUN BİÇİM ve KAPSAMI 1.0. GİRİŞ DİL ARAŞTIRMANIN KISIMLARI xvi SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ön Kısım Başlık İthaf Giriş İçindekiler Tablolar Kısaltmalar Son Kısım Araştırma Metni Yazım Alanı ve Biçimi Tablo ve Şekiller Bölüm Başlıkları Metin Aktarmaları Kaynak Gösterme Kaynak Göstermeyi Gerektiren Durumlar Kaynak Gösterme Yöntemleri Bağlaç Yöntemi ile Kaynak Gösterme Dipnotlu Kaynak Gösterme İlk Kez Kaynak Gösterme Aynı Kaynağa Yeniden Başvurmak Özel Dipnotları BİBLİYOGRAFYA DÜZENLEME Kitaplar Periyodikler ARAŞTIRMA HATALARI ARAŞTIRMA ANAHATLARINA İLİŞKİN ÖRNEKLER YARARLANILAN KAYNAKLAR